Tilannekatsaus 11.11. 2013

November 11, 2013    

Opetusministeri Krista Kiuru tekee joulukuun alkuun mennessä valtioneuvostolle esityksen ammattikorkeakoulujen toimiluvista 1.1.2014 alkaen. Siinä yhteydessä päätetään myös kuvataiteilijoiden korkea-asteen koulutuksen tulevaisuus Tampereella. TAMKin kuvataiteen koulutusohjelman opettajakunta ei vastusta muutoksia koulutuksen sisällössä, mutta pitää kiinni vaatimuksestaan jatkaa Tampereella suomenkielistä koulutusta Kuvataiteilija (AMK) -tutkintoon.

Kuvataiteen koulutusohjelma on toimittanut Opetus- ja kulttuuriministeriöön vetoomuskoosteen sekä vaihtoehtoisia malleja järjestää TAMKin kulttuurialan koulutus niin, että Pirkanmaalla jatkuu aito kuvataiteen korkea-asteen koulutus. Vetoomuksia kuvataiteen koulutuksen ja Kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon puolesta ovat lähettäneet lukuisat keskeiset suomalaiset taidemuseot, kulttuurijärjestöt, kulttuurikeskukset, kuvataidetapahtumat, koulut ja opistot sekä muut kulttuurialan toimijat. Lisäksi koulutusohjelman yhteistyökumppanit hyvinvointi- ja terveysalalta ovat lähettäneet vetoomuksia opetusministerille. Mukaan lukien TAMK kuvataiteen ulkomaisten yhteistyökumppanien kolme vetoomusta, vetoomuksia on lähetetty ministerille kaikkiaan 39 kappaletta.

Myös Tampereen kaupunki on esittänyt oman vetoomuksensa ministeriölle. Kuvataiteen koulutuksen lopettaminen aiheuttaisi merkittäviä ongelmia kaupungin kulttuuritarjontaan.

TAMKin kuvataiteen koulutusohjelma on poikkeuksellisen merkittävä alueellisesti ja kansallisesti. Koulutusohjelman profiilissa korostuu osallistuva yhteiskunnallisuus. Tätä puolta kuvataiteesta TAMKin johto ei ole ymmärtänyt toimilupahakemusta tehdessään. TAMK kuvataide tekee myös uraauurtavaa sote-alan yhteistyötä työelämän eri sektoreilla. Parhaillaan on menossa useita eri hankkeita.

Monipuolisen koulutuksen viimeisimpiä meriittejä on vuonna 2007 kuvataiteilijaksi valmistuneelle Jani Ikoselle 30.10. Oslossa kirjankuvituksesta myönnetty merkittävä Pohjoismainen palkinto Lasten- ja nuortenkirjallisuuden sarjassa.

Opetusministerillä on nyt riittävästi tausta-aineistoa tehdä asiantunteva, valtakunnan kokonaisetua tukeva ja lyhytnäköisen aluepolitiikan ohittava päätösesitys suomalaisen korkea-asteen kuvataidekoulutuksen järjestämisestä tulevaisuudessa.

  /